Co na závěr?


Počasí vyšlo, žádná kontrola během závodu nebyla ukradena. Snad jen drobná omluva za půlhodinové zdržení vyhlášení vítězů a předání cen prvním třem ve všech kategoiích (proti informaci v pokynech). Bylo to způsobeno tím, že se přihlásilo ve druhém termínu (3 dny před závodem) a přímo v den závodu na registraci víc než 250 závodníků, takže se startovalo o půl hodiny delší dobu než byl původní předpoklad. Je škoda, že dost závodníků odjelo před vyhlášením vítězů – počasí a krásné prostředí města Kostelec dávalo možnost využít celé odpoledne, nebyl důvod prchat z Kostelce pryč hned po doběhu… Děkujeme ale všem, kteří i přes toto drobné zdržení počkali a udělali příjemné a důstojné prostředí pro vyhlášení prvních tří v kategoriích mládeže, veteránů i v hlavních kategorie mužů a žen, které bylo vyvrcholením celého závodního dne.

Zasílání startovného


Pokud jste ještě neposílali starovné, tak už nic neposílejte, nedoplatky se budou řešit na prezentaci. Pokud nenajdete potvrzenou svoji platbu na ORISu (doplňování probíhá průbežně, jak přicházejí platby), tak s sebou na prezentaci přivezte výpis z účtu o odeslané platbě.

Přivítání starostky


Milí sportovní přátelé,

Nejen státy, regiony, města a obce mají svoji historii. A tak jako má svoji historii město Kostelec nad Černými lesy, tak ho mají i sportovní odvětví. Orientační běh bude v příštím roce slavit 70 let své existence v České republice, což je sice při porovnání s historií našeho města sahající do období vlády Přemyslovců doba krátká, ale ve srovnání s délkou lidského života srovnatelná. A prakticky stejně dlouhou historii jako má orientační běh v České republice ji má i v našem městě. Tato historie je spojena především se jmény bratří Kalivodů, kteří jsou i ve svých více než 80 letech aktivními sportovci a jsou tak živým důkazem toho, jak zdravým sportem orientační běh je.

Jsem ráda, že 20. října, v předvečer kulatého výročí tohoto sportovního odvětví, při memoriálu kpt. Pavlíka, který patří k výrazným osobnostem jejichž život je s Kostelcem nad Černými lesy spojen, dojde ke spojení všech historických paralel při orientačním běhu v historickém centru našeho města, Doufám, že se Vám u nás zalíbí, a že k nám najdete i v budocnosti cestu nejen za sportem, ale i za jinými zážitky.

Ing. Jana Havelková

starostka města Kostelec nad Černými lesy

Rodiče dětí z tratí TF a Z


Prosíme rodiče dětí, kteří je budou doprovázet na tratích TF, případně Z, aby požádali o brzký svůj startovní čas a mohli tak absolvovat svoji trať před tím, než se vydají znovu do prostoru závodu se svou ratolestí a mapou. Důvod tohoto požadavku, tj že půjdete po svém závodu jako doprovod dítěte, napište do okna „Poznámka“ . Jedná se o dodržeaní ducha fair play. Na trať TF budou startující pouštěni asi od času 80 (bude ještě upřesněno).

Hlavní sponzor závodu


Hlavní sponzor našeho závodu společnost Čeněk a Ježek je specializovaná na projektování a provádění prací speciálního zakládání staveb, zejména na:

  • zakládání staveb ve složitých geologických podmínkách
  • inženýrskou činnost v oboru speciálního zakládání
  • pilotované zakládání staveb a pažení stavebních jam
  • zakládání extrémně namáhaných staveb
  • podchycení objektů a sanace sesuvů

Kontakty: V Podbabě 11, 160 00 Praha 6, e-mail: info@cenekajezek.cz

Další informace na www.cenekajezek.cz

Děkujeme jménem pořadatelů i všech účastníků závodu.

Kavárna Modré dveře


Kavárna Modré dveře je v centru města Kostelec n.Č.l na náměstí Smiřických 39. Je specializovanou kavárnou v rámci projektu Terapeutického centra Modré dveře z.ú. Psychoterapeutické centrum nabízí pod vedením zkušených odborníků komplexní služby, mezi které patří i provoz kavárny, kde je tým obsluhy složen z lidí, kteří se ocitli v náročné životní situaci a kteří jsou handicapováni na trhu práce. Kavárna s romantickou duší, kde se budete cítit příjemně a najdete víc než jen výbornou kávu Dallmayr, čaje, džusy z čerstvého ovoce, mléčné koktejly, dorty a mnoho jiných dobrot. Živá hudba v podání známých interpretů, cestovatelské přednášky, divadelní představení, malování s umělci a mnoho dalšího je důvodem, proč se k nám hosté vrací. Součástí je také celoročně otevřená zahrada, kterou někteří navšívíte během závodu.

Hlavní ulice – nebezpečný prostror


I když hlavní objem dopravy již míjí centrum Kostelce po obchvatu, tak jižní a východní okraj závodního prostoru tvoří ulice s intenzivní dopravou – výpadovky na Prahu a Český Brod. V mapě je tato silnice vyznačena fialovým „zakřížkováním“ jako nebezpečný prostror se zákazem vstupu. Je ale možné využívat severní a východní stranu této ulice, resp. chodníky které lemují silnici. Aby byla možnost použití těchto chodníků jasnější, je hranice „zakřížkování“ posunuta směrem ke středu silnice a více tak vyniká dovolený prostor chodníku. Prosíme ale o opatrnost a nevstupování do vozovky aby nedošlo k úrazům. Na ukázce mapy je vidět způsob vyznačení povoleného a zakázaného prostoru.

Dvouúrovňová místa


Vzhledem k tomu, že se povedlo s uživatelem zámku Zemědělskou univerzitou dojednat i přístup do prostor na valech a v příkopech kolem zámku, jsme pro závod využili i tato zajímavá místa. Přináší to ale drobný problém – v tomto prostoru jsou dvě místa, kde se závodník může pohybovat ve dvou výškových úrovních. A to je z hlediska mapaře vždycky ořišek: Ať se to nakreslí do „jednorozměrného“ zobrazení jakkoli, tak se to vždy někomu nemusí líbit. Pro regulérnost závodu i v těchto místech přinášíme detaily mapy a fotografie těch míst:

Toto je vchod do centrálního objektu zámku s mostem přes hradní příkop. Šedivou barvou je zakreslen průchod hlavní budovou na nádvoří zámku, což je hlavní výšková úroveň závodu, tj. chodníků a silnic v okolí hlavního vchodu do zámku. Pod mostem se dá ale projít, a tento průchod je zde mapován jako tunel. Použití šedé barvy pro „podchod“ obloukem pod mostem by zde bylo matoucí – dva šedé objekty kousek od sebe by byly každý v jiné výškové úrovni.

A takhle to vypadá ve skutečnosti (zaslepený neprůchodný oblouk je v mapě zakreslen jako jeskyně).

Druhé „dvouúrovňové“ místo je mezi objektem zámku a přilehlou budovou na východní straně. Zde se po horní úrovni mostu vpodstatě nebude běhat – vede jen k zavřenému vchodu do budovy v prvním patře.

Šedá je opět použita pro průchody v úrovni okolních chodníků a silnice – v tomto případě je to ale ta spodní úroveň v okolí přilehlého domu. A zase jak to vypadá na fotkách:

Průchodné jsou zde oba oblouky, proto dva šedivé obdélníky. Použití značky pro tunel by zde bylo vzhledem k malým rozměrům celé konfigurace schody-most-podchody značně nepřehledné.

Předběžné parametry tratídélkaKpřevýšení

délkaKpřevýšení
H10F1,6820
D10F1,6820
H101914
D101914
H121,41024
D121,11020
H141,51022
D141,41024
H161,61226
D161,51022
H181,91254
D181,61226
H202,31344
D201,61226
H21K1,91244
21K1,61128
H21L2,61456
21L2,21242
H352,31344
D3521232
H451,91244
D451,61226
H551,61226
D551,51022
H651,41024
D651,2920
H751,2920
D751,2920
H851,2920
T32,41452
Z1 (HDR)1812
Z21,21118
TF1,6820
Délky jsou měřené jako vzdušné vzdálenosti kromě fáborkovaných tratí D10F, H10F a TF – u těch je to délka vyfáborkované trasy. Průměrný poměr vzdušné vzdálenosti a ideálního postupu je 1 : 1,75.

Mapa je hotová


Minulý týden byly ukončeny kartografické práce v terénu, a k dnešnímu dni je mapa hotová. Samozřejmě ještě není dokončený grafický návrh – na mapu budou doplněna loga podporovatelů a sponzorů. Zhruba jsou hotové i návrhy tratí. Po ověření všech míst pro kontroly budou zveřejněny (nejpozději do konce září) i předběžné parametry tratí abyste věděli, do čeho jdete.

Mapa už vychází vstříc mapovému klíči, který bude platit od ledna 2020. Je v měřítku 1:4000, neuvidíte v ní šedé překonatelné zídky (mapováno jako okraj zpevněné plochy v silnější formě, tj. s tloušťkou 0,14 mm, zatímco běžné okraje chodníků a podobně mají tloušťku 0,07 mm), ani „čtvrtou“ zelenou pro zakázaný hustník (v mapě je buďto standardní nejzelenější hustník, některý reálně i tak hustý že se do něj stejně nikdo nedostane, nebo zakázaná oblast, tj. fialové šrafy nebo olivová barva). A není používán ani modrý kroužek, který se pletl se zeleným pro strom. „Vodní“ objekty (studny, hydranty atd.) jsou zakresleny modrým křížkem – s vývratem si ho nespletete určitě, v mapě není ani jeden vývrat 🙂

Nejsou mapovány odpadkové koše, lavičky, sloupy elektrického vedení a pouličních luceren.

Tady jsou ukázky:

Podporovatelé závodu


29. srpna byla zřízena rubrika podporovatelů závodu. Jsou v ní uvedeny subjekty, které nám vyšly vstříc tím, že nám umožnily využít jejich prostory pro umístění kontrol. Velmi si toho ceníme, a nejlepší odměnou pro ně bude, když si uděláte do Kostelce výlet a navštívíte některou z galerií, kavárnu Modré dveře (ta je na náměstí) nebo restauraci v pivovaru (na výpadovce k Českému Brodu). A nemusí to být jen v den závodu, pozvání platí na kterýkoliv den. U galerií je ale potřeba si ověřit jejich otevírací dobu – například u Galerie Svatoš jsou to pátky (14:00 – 17:00), soboty a neděle (10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00)

Stránka spuštěna


Spustili jsme webovou stránku Memoriálu kpt. Karla Pavlíka, oblastního žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS, konaného 20.10.2019 v Kostelci nad Černými lesy.

Zároveň byla zveřejněna fotogalerie.