Dvouúrovňová místa


Vzhledem k tomu, že se povedlo s uživatelem zámku Zemědělskou univerzitou dojednat i přístup do prostor na valech a v příkopech kolem zámku, jsme pro závod využili i tato zajímavá místa. Přináší to ale drobný problém – v tomto prostoru jsou dvě místa, kde se závodník může pohybovat ve dvou výškových úrovních. A to je z hlediska mapaře vždycky ořišek: Ať se to nakreslí do „jednorozměrného“ zobrazení jakkoli, tak se to vždy někomu nemusí líbit. Pro regulérnost závodu i v těchto místech přinášíme detaily mapy a fotografie těch míst:

Toto je vchod do centrálního objektu zámku s mostem přes hradní příkop. Šedivou barvou je zakreslen průchod hlavní budovou na nádvoří zámku, což je hlavní výšková úroveň závodu, tj. chodníků a silnic v okolí hlavního vchodu do zámku. Pod mostem se dá ale projít, a tento průchod je zde mapován jako tunel. Použití šedé barvy pro „podchod“ obloukem pod mostem by zde bylo matoucí – dva šedé objekty kousek od sebe by byly každý v jiné výškové úrovni.

A takhle to vypadá ve skutečnosti (zaslepený neprůchodný oblouk je v mapě zakreslen jako jeskyně).

Druhé „dvouúrovňové“ místo je mezi objektem zámku a přilehlou budovou na východní straně. Zde se po horní úrovni mostu vpodstatě nebude běhat – vede jen k zavřenému vchodu do budovy v prvním patře.

Šedá je opět použita pro průchody v úrovni okolních chodníků a silnice – v tomto případě je to ale ta spodní úroveň v okolí přilehlého domu. A zase jak to vypadá na fotkách:

Průchodné jsou zde oba oblouky, proto dva šedivé obdélníky. Použití značky pro tunel by zde bylo vzhledem k malým rozměrům celé konfigurace schody-most-podchody značně nepřehledné.

Mapa je hotová


Minulý týden byly ukončeny kartografické práce v terénu, a k dnešnímu dni je mapa hotová. Samozřejmě ještě není dokončený grafický návrh – na mapu budou doplněna loga podporovatelů a sponzorů. Zhruba jsou hotové i návrhy tratí. Po ověření všech míst pro kontroly budou zveřejněny (nejpozději do konce září) i předběžné parametry tratí abyste věděli, do čeho jdete.

Mapa už vychází vstříc mapovému klíči, který bude platit od ledna 2020. Je v měřítku 1:4000, neuvidíte v ní šedé překonatelné zídky (mapováno jako okraj zpevněné plochy v silnější formě, tj. s tloušťkou 0,14 mm, zatímco běžné okraje chodníků a podobně mají tloušťku 0,07 mm), ani „čtvrtou“ zelenou pro zakázaný hustník (v mapě je buďto standardní nejzelenější hustník, některý reálně i tak hustý že se do něj stejně nikdo nedostane, nebo zakázaná oblast, tj. fialové šrafy nebo olivová barva). A není používán ani modrý kroužek, který se pletl se zeleným pro strom. „Vodní“ objekty (studny, hydranty atd.) jsou zakresleny modrým křížkem – s vývratem si ho nespletete určitě, v mapě není ani jeden vývrat 🙂

Nejsou mapovány odpadkové koše, lavičky, sloupy elektrického vedení a pouličních luceren.

Tady jsou ukázky: