Dvouúrovňová místa


Vzhledem k tomu, že se povedlo s uživatelem zámku Zemědělskou univerzitou dojednat i přístup do prostor na valech a v příkopech kolem zámku, jsme pro závod využili i tato zajímavá místa. Přináší to ale drobný problém – v tomto prostoru jsou dvě místa, kde se závodník může pohybovat ve dvou výškových úrovních. A to je z hlediska mapaře vždycky ořišek: Ať se to nakreslí do „jednorozměrného“ zobrazení jakkoli, tak se to vždy někomu nemusí líbit. Pro regulérnost závodu i v těchto místech přinášíme detaily mapy a fotografie těch míst:

Toto je vchod do centrálního objektu zámku s mostem přes hradní příkop. Šedivou barvou je zakreslen průchod hlavní budovou na nádvoří zámku, což je hlavní výšková úroveň závodu, tj. chodníků a silnic v okolí hlavního vchodu do zámku. Pod mostem se dá ale projít, a tento průchod je zde mapován jako tunel. Použití šedé barvy pro „podchod“ obloukem pod mostem by zde bylo matoucí – dva šedé objekty kousek od sebe by byly každý v jiné výškové úrovni.

A takhle to vypadá ve skutečnosti (zaslepený neprůchodný oblouk je v mapě zakreslen jako jeskyně).

Druhé „dvouúrovňové“ místo je mezi objektem zámku a přilehlou budovou na východní straně. Zde se po horní úrovni mostu vpodstatě nebude běhat – vede jen k zavřenému vchodu do budovy v prvním patře.

Šedá je opět použita pro průchody v úrovni okolních chodníků a silnice – v tomto případě je to ale ta spodní úroveň v okolí přilehlého domu. A zase jak to vypadá na fotkách:

Průchodné jsou zde oba oblouky, proto dva šedivé obdélníky. Použití značky pro tunel by zde bylo vzhledem k malým rozměrům celé konfigurace schody-most-podchody značně nepřehledné.