Hlavní sponzor závodu


Hlavní sponzor našeho závodu společnost Čeněk a Ježek je specializovaná na projektování a provádění prací speciálního zakládání staveb, zejména na:

  • zakládání staveb ve složitých geologických podmínkách
  • inženýrskou činnost v oboru speciálního zakládání
  • pilotované zakládání staveb a pažení stavebních jam
  • zakládání extrémně namáhaných staveb
  • podchycení objektů a sanace sesuvů

Kontakty: V Podbabě 11, 160 00 Praha 6, e-mail: info@cenekajezek.cz

Další informace na www.cenekajezek.cz

Děkujeme jménem pořadatelů i všech účastníků závodu.