Hlavní ulice – nebezpečný prostror


I když hlavní objem dopravy již míjí centrum Kostelce po obchvatu, tak jižní a východní okraj závodního prostoru tvoří ulice s intenzivní dopravou – výpadovky na Prahu a Český Brod. V mapě je tato silnice vyznačena fialovým „zakřížkováním“ jako nebezpečný prostror se zákazem vstupu. Je ale možné využívat severní a východní stranu této ulice, resp. chodníky které lemují silnici. Aby byla možnost použití těchto chodníků jasnější, je hranice „zakřížkování“ posunuta směrem ke středu silnice a více tak vyniká dovolený prostor chodníku. Prosíme ale o opatrnost a nevstupování do vozovky aby nedošlo k úrazům. Na ukázce mapy je vidět způsob vyznačení povoleného a zakázaného prostoru.