Mapa je hotová


Minulý týden byly ukončeny kartografické práce v terénu, a k dnešnímu dni je mapa hotová. Samozřejmě ještě není dokončený grafický návrh – na mapu budou doplněna loga podporovatelů a sponzorů. Zhruba jsou hotové i návrhy tratí. Po ověření všech míst pro kontroly budou zveřejněny (nejpozději do konce září) i předběžné parametry tratí abyste věděli, do čeho jdete.

Mapa už vychází vstříc mapovému klíči, který bude platit od ledna 2020. Je v měřítku 1:4000, neuvidíte v ní šedé překonatelné zídky (mapováno jako okraj zpevněné plochy v silnější formě, tj. s tloušťkou 0,14 mm, zatímco běžné okraje chodníků a podobně mají tloušťku 0,07 mm), ani „čtvrtou“ zelenou pro zakázaný hustník (v mapě je buďto standardní nejzelenější hustník, některý reálně i tak hustý že se do něj stejně nikdo nedostane, nebo zakázaná oblast, tj. fialové šrafy nebo olivová barva). A není používán ani modrý kroužek, který se pletl se zeleným pro strom. „Vodní“ objekty (studny, hydranty atd.) jsou zakresleny modrým křížkem – s vývratem si ho nespletete určitě, v mapě není ani jeden vývrat 🙂

Nejsou mapovány odpadkové koše, lavičky, sloupy elektrického vedení a pouličních luceren.

Tady jsou ukázky: